Aktualno

Preventivna akcija VARNO V ŽIVLJENJE

V sodelovanju s Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Kranj, Policijsko postajo Kranj in Gasilsko reševalno službo Kranj bomo tudi v letošnjem šolskem letu 2014/2015 nadaljevali z dnevi preventivne akcije “Varno v življenje”.