Traktorji

Aktualno

REGISTRACIJA MOPEDOV – obvezno od maja 2017

V skladu z lani sprejetim Zakonom o dopolnitvah Zakona o motornih vozilih ZMV-B (Uradni list RS, št. 68/16) morajo biti po 1. maju 2017  mopedi oziroma kolesa s pomožnim motorjem, katerih

Podaljšanje

Podaljšanje registracije se opravi vsako leto, ko nam poteče veljavnost prometnega dovoljenja.

Kaj potrebujem?

 • dokazilo o istovetnosti stranke (fizična oseba – osebna izkaznica, potni list, ter veljavno vozniško dovoljenje in pravna oseba – zakonit zastopnik podjetja, ki je vpisan v ajpes),
 • prometno dovoljenje,
 • zavarovalno polico (staro oz. že obnovljeno),
 • poravnana letna dajatev za uporabo vozil v cestnem prometu, če je potrebno.

Podaljšanje veljavnosti prometnega dovoljenja pomeni, da se prometno dovoljenje izda oziroma podaljša njegova veljavnost za čas veljavnosti tehničnega pregleda in čas, za katerega je sklenjeno obvezno zavarovanje in poravnana obveznost iz naslova letne dajatve za uporabo vozil v cestnem prometu. Veljavnost prometnega dovoljenja se podaljša do tistega datuma, do katerega so kumulativno izpolnjeni vsi našteti pogoji (najkrajši datum, do katerega so izpolnjeni navedeni pogoji).

CENA: 8,95 EUR

Prva registracija

Prva registracija vozila v RS se registrira na ime lastnika, kateri mora imeti veljavno vozniško dovoljenje. Če je lastnik vozila leasing hiša, se sme registrirati na ime uporabnika vozila( z veljavnim vozniškim dovoljenjem, le če lastnik vozila (leasing hiša) poda soglasje.

Kaj potrebujem?

 • dokazilo o istovetnosti stranke (fizična oseba – osebna izkaznica, potni list, ter veljavno vozniško dovoljenje in pravna oseba – zakonit zastopnik podjetja, ki je vpisan v ajpes),
 • dokaz o lastništvu vozila  (na vpogled v izvirniku),
 • potrdilo o skladnosti vozila,
 • dokazilo o plačilu davkov,
 • zavarovalno polico (staro oz. že obnovljeno),
 • poravnana letna dajatev za uporabo vozil v cestnem prometu, če je to potrebno.

Če je vozilo predmet leasing pogodbe je potrebno predložiti v izvirniku še: račun na leasing hišo, soglasje k registraciji, ter pogodbo o najemu, zakupu, …

Če je vozilo pridobljeno iz tujine (odjavljeno v tujini) je potrebno predložiti tudi odjavljeno tuje prometno dovoljenje in tuji račun,…( + dokumenti potrebni za prvo registracijo vozila).

Datum nove registracije se določi glede na čas veljavnosti tehničnega pregleda in čas, za katerega je sklenjeno obvezno zavarovanje in poravnana obveznost iz naslova letne dajatve za uporabo vozil v cestnem prometu. Veljavnost se določi do tistega datuma, do katerega so kumulativno izpolnjeni vsi našteti pogoji (najkrajši datum, do katerega so izpolnjeni navedeni pogoji).

CENA: 19,65 EUR

Sprememba lastništva-registriranega vozila

Spremembo lastništva vozila mora opraviti novi lastnik  v 15 dneh. Registrska tablica lahko ostane na vozilu, ravno tako ostane veljaven tudi tehnični pregled. Pridobiti pa je potrebno novo prometno dovoljenje in plačati zavarovanje, ter cestno takso najkasneje do izteka tehničnega pregleda.

Kaj potrebujem?

 • dokazilo o istovetnosti stranke (fizična oseba – osebna izkaznica, potni list, ter veljavno vozniško dovoljenje in pravna oseba – zakonit zastopnik podjetja, ki je vpisan v ajpes),
 • prometno dovoljenje,
 • dokaz o lastništvu vozila; račun , pogodba..
 • zavarovalno polico (staro oz. že obnovljeno),
 • poravnana letna dajatev za uporabo vozil v cestnem prometu, če je to potrebno,
 • veljaven tehnični pregled, če je to potrebno.

Datum registracije se določi glede na čas veljavnosti tehničnega pregleda in čas, za katerega je sklenjeno obvezno zavarovanje in poravnana obveznost iz naslova letne dajatve za uporabo vozil v cestnem prometu. Veljavnost se določi do tistega datuma, do katerega so kumulativno izpolnjeni vsi našteti pogoji (najkrajši datum, do katerega so izpolnjeni navedeni pogoji).

CENA: 11,40 EUR

PREVERJANJE IDENTITETE: 4,95 EUR

Sprememba lastništva-neregistriranega vozila

Pri spremembi lastništva neregistriranega vozila se določi novega lastnika, ter se ga hkrati tudi identificira (fizična oseba). Novi lastnik mora v roku 15 dneh registrirali vozilo ali pa podati izjavo o lokaciji vozila.

Kaj potrebujem?

 • dokazilo o istovetnosti stranke (fizična oseba – osebna izkaznica, potni list, ter veljavno vozniško dovoljenje in pravna oseba – zakonit zastopnik podjetja, ki je vpisan v ajpes),
 • prometno dovoljenje,
 • dokaz o lastništvu vozila; račun , pogodba..

  CENA:   11,40 EUR

  PREVERJANJE IDENTITETE: 4,95 EUR

Odjava

Lastnik vozila se za odjavo odloči iz naslednjih razlogov, ter mora ob odjavi predložiti;

Odjava iz prometa:

 • dokazilo o istovetnosti stranke (fizična oseba – osebna izkaznica, potni list, vozniško dovoljenje in pravna oseba – zakonit zastopnik podjetja, ki je vpisan v ajpes),
 • prometno dovoljenje,
 • registrska tablica – serijska (RT po izbiri ostane pri lastniku).

Ukradeno vozilo:

 • dokazilo o istovetnosti stranke (fizična oseba – osebna izkaznica, potni list, vozniško dovoljenje in pravna oseba – zakonit zastopnik podjetja, ki je vpisan v ajpes),
 • prometno dovoljenje,
 • če je – registrska tablica– serijska (RT po izbiri ostane pri lastniku),
 • zapisnik policije.

Vozilo za v razgradnjo:

 • dokazilo o istovetnosti stranke (fizična oseba – osebna izkaznica, potni list, vozniško dovoljenje in pravna oseba – zakonit zastopnik podjetja, ki je vpisan v ajpes),
 • prometno dovoljenje,
 • registrska tablica – serijska (RT po izbiri ostane pri lastniku),
 • potrdilo o razgradnji.

CENA: 11,40 EUR

Zamenjava registrskih tablic

Registrsko tablico lastnik vozila zamenja če;

Izgubljena ali ukradena:

 • dokazilo o istovetnosti stranke (fizična oseba – osebna izkaznica, potni list, vozniško dovoljenje in pravna oseba – zakonit zastopnik podjetja, ki je vpisan v ajpes),
 • prometno dovoljenje,
 • lastnik vozila poda pisno izjavo o izgubljeni oz. ukradeni registrski tablici.

Poškodovane ali obrabljene:

 • dokazilo o istovetnosti stranke (fizična oseba – osebna izkaznica, potni list, vozniško dovoljenje in pravna oseba – zakonit zastopnik podjetja, ki je vpisan v ajpes),
 • prometno dovoljenje,
 • registrska tablica.

CENA:  19,65 EUR

Zamenjava prometnega dovoljenja

Zaradi spremembe podatkov o lastniku ali uporabniku:

 • dokazilo o istovetnosti stranke (fizična oseba – osebna izkaznica, potni list, vozniško dovoljenje in pravna oseba – zakonit zastopnik podjetja, ki je vpisan v ajpes),
 • prometno dovoljenje,
 • dokazilo o spremembi podatkov lastnika ali uporabnika.

 

Zaradi spremembe podatkov o vozilu:

 • dokazilo o istovetnosti stranke (fizična oseba – osebna izkaznica, potni list, vozniško dovoljenje in pravna oseba – zakonit zastopnik podjetja, ki je vpisan v ajpes),
 • prometno dovoljenje,
 • dokazilo o spremembi podatkov vozila.

CENA:  19,65 EUR

Zakon

Opravljene storitve posameznih postopkov registracije vozil v RS, se opravljajo po zakonu o motornih vozilih in pravilnika o registraciji motornih in priklopnih vozil.