Registracija

Uredite dokumente za svoje vozilo. Ne glede na to, ali potrebujete tehnični pregled ali ne, se brez ustreznega prometnega dovoljenja ne boste mogli odpraviti na pot.

Kaj potrebujem za registracijo?

Registracijo uredite za novo vozilo, nato pa jo podaljšate vsako leto, ko poteče veljavnost prometnega dovoljenja. Potrebovali boste:

01
dokazilo o istovetnosti (fizična oseba – osebna izkaznica, potni list, ter veljavno vozniško dovoljenje / pravna oseba – zakonit zastopnik podjetja, ki je vpisan v Ajpes),
02
prometno dovoljenje,
03
zavarovalno polico (staro oz. že obnovljeno),
04
plačilo letne dajtve za uporabo vozil v cestnem prometu (če je potrebno).

Podaljšanje registracije se opravi vsako leto, ko nam poteče veljavnost prometnega dovoljenja.

Kaj potrebujem?

 • dokazilo o istovetnosti stranke (fizična oseba – osebna izkaznica, potni list, ter veljavno vozniško dovoljenje in pravna oseba – zakonit zastopnik podjetja, ki je vpisan v ajpes),
 • prometno dovoljenje,
 • zavarovalno polico (staro oz. že obnovljeno),
 • letna dajatev za uporabo vozil v cestnem prometu, če je potrebno.

Podaljšanje veljavnosti prometnega dovoljenja pomeni, da se prometno dovoljenje izda oziroma podaljša njegova veljavnost za čas veljavnosti tehničnega pregleda in čas, za katerega je sklenjeno obvezno zavarovanje in poravnana obveznost iz naslova letne dajatve za uporabo vozil v cestnem prometu. Veljavnost prometnega dovoljenja se podaljša do tistega datuma, do katerega so kumulativno izpolnjeni vsi našteti pogoji (najkrajši datum, do katerega so izpolnjeni navedeni pogoji).

Pogosta vprašanja

POSTOPEK REŠEVANJA PRITOŽB IN REKLAMACIJ REGIA GROUP

1. Reševanje pritožb - Splošno

Pritožbo nam lahko posredujete v pisni obliki na naslov: REGIA GROUP d.d., Vodovodna cesta 93, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov: info.regiagroup@regia.si v roku 15 dni od nastopa dogodka.

2. Reševanje pritožb posredovanih s strani strank, zavarovancev, zavarovalcev, poslovnih partnerjev ter združenj potrošnikov na področju sklepanja zavarovanj.

Pritožbo nam lahko posredujete v pisni obliki na naslov: REGIA GROUP d.d., Vodovodna cesta 93, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov: info.regiagroup@regia.si v roku 15 dni od nastopa dogodka.

Pritožba mora vsebovati:

 • Ime in priimek stranke, ki vlaga pritožbo ali reklamacijo,
 • zavarovalnica in številka zavarovalne police na katero se nanaša pritožba,
 • navedbo, kratek opis dogodka na katerega se nanaša pritožba,
 • dokazila k navedbam,
 • elektronski naslov in kontaktno telefonsko številko.

  Celoten pravilnik o notranjem postopku reševanja pritožb in reklamacij je na tej povezavi.
3. Reševanje pritožb in pozivov, ki se nanašajo na storitve Kontrolnega organa.

Pritožbo / priziv nam lahko posredujete ustno ali pisno. Če je posredovana ustno, zaposleni, ki bo sprejel pritožbo / priziv, naredi zapis o ugotovitvi na obrazec »Pomanjkljivosti – neskladnosti PN«. Pritožbo nam lahko posredujete v pisni obliki na naslov: REGIA GROUP d.d., Vodovodna cesta 93, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov: info.regiagroup@regia.si v roku 15 dni od nastopa dogodka .

Pritožba mora vsebovati:

 • Ime in priimek ter naslov stranke, ki vlaga pritožbo ali priziv,
 • Opis pritožbe / priziva,
 • Dokazila in priloge k pritožbi / prizivu,
 • Elektronski naslov in kontaktno telefonsko številko.

V primeru registracije vozila, podaljšanja veljavnosti prometnega dovoljenja ali odjave vozila iz prometa v imenu lastnika vozila, morate predložiti pisno pooblastilo lastnika vozila, ne glede na sorodstveno razmerje z lastnikom vozila, če je lastnik polnoletna oseba.

Izpolnite in natisnite pooblastilo

Glede plačevanje letne dajatve se z odlokom o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji določa, da mora biti le-ta plačana od datuma poteka veljavnosti, ki je navedena na prometnem dovoljenju, dalje, in sicer kljub temu, da je veljavnost prometnih dovoljenj z odlokom podaljšana.

 • Dokazilo o istovetnosti stranke (osebna izkaznica, potni list ali vozniško dovoljenje),
 • prometno dovoljenje,
 • zavarovalno polico (staro oz. že obnovljeno).

Podaljšanje registracije se lahko opravi do 30 dni pred iztekom.

V primeru še veljavne registracije je potrebno pridobiti novo prometno dovoljenje na podlagi izjave lastnika o izgubi oz. kraji prometnega dovoljenja. Kadar je vozilo odjavljeno oz. je veljavnost registracije potekla je potrebna pridobitev potrdila, ki nadomešča prometno dovoljenje.

V primeru kraje ene reg. tablice je priporočljivo prijaviti krajo na Policijski postaji. V primeru kraje obeh reg. tablic pa je obvezno treba priložiti »Zapisnik policije«.

Vsa pogosta vprašanja